Aiseesoft

End User License Agreement

VIKTIG: LES DENNE SLUTBRUKERLISENSAVTALEN VELDIGT. Det er svært viktig at du sjekker at du kjøper AISEESOFT PROGRAMVARE, OG AT DU ER REGISTRERT SOM SLUT BRUKER FOR HENSYN TIL DENNE AISEESOFT END USER LICENSE AVTALEN. HVIS DU IKKE ER REGISTRERT SOM SLUT BRUKER HAR DU INGEN LISENS FOR BRUK AV PROGRAMVAREN OG DEN BEGRENSEDE GARANTIEN I DENNE ENDRE BRUKER LISENSAVTALEN GJELDER IKKE.

Ved å laste ned programvare fra Aiseesoft fra dette nettstedet, godtar du følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, laster du ikke ned programvaren. Vilkårene for en sluttbruker lisensavtale som følger med en bestemt programvarefil ved installasjon eller nedlasting av programvaren, skal erstatte vilkårene som er angitt nedenfor. Dette er en juridisk avtale mellom deg, sluttbrukeren og Aiseesoft Studio, utvikleren av programmet ("Aiseesoft"), angående din bruk av Aiseesoft-produkter ("Software").

PROGRAMVAREPRODUKTLISENS

1. LISENSGIVELSE

Denne lisensavtalen gir deg følgende rettigheter med hensyn til PROGRAMVAREPRODUKTET: Aiseesoft gir deg en ikke-eksklusiv, begrenset, tilbakekallelig, ikke-overførbar lisens til å installere og aktivere programvaren.

Den INDIVIDUELLE lisensen kan brukes på kun én datamaskin for personlig og ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke gjøre programvaren tilgjengelig på et nettverk, eller på noen måte gi programvaren til flere brukere, med mindre du først har kjøpt minst en BUSINESS- eller MULTI-USER-lisens fra Aiseesoft.

2. COPYRIGHT

All tittel og opphavsrett i og til PROGRAMVAREPRODUKTET (inkludert, men ikke begrenset til, bilder, fotografier, animasjoner, video, lyd, musikk og tekst som er innlemmet i PROGRAMVAREPRODUKTET), de medfølgende trykte materialene og eventuelle kopier av PROGRAMVAREPRODUKTET eies av Aiseesoft eller dets leverandører. PROGRAMVAREPRODUKTET er beskyttet av lov om opphavsrett og internasjonale avtaler. Derfor må du behandle PROGRAMVAREPRODUKTET som noe annet opphavsrettsbeskyttet materiale.

3. BEGRENSNINGER

- Aiseesoft respekterer rettighetene til kunstnere og filminskaper, og riktig bruk av PROGRAMVAREN bryter ikke disse rettighetene. Du kan ikke kopiere DVDer for å selge eller gi bort kopier, eller for kommersielle formål.

- Aiseesoft fraråder alle forsøk på å kopiere leide DVD-er. Det er ulovlig å lage en kopi av en DVD for de fleste andre formål enn din egen personlige bruk. Aiseesoft respekterer rettighetene til artister og filmselskaper, og ber om at du gjør det samme.

- Ved hjelp av PROGRAMVAREN vil du lage sikkerhetskopier av DVDer. Kopien vil være en arkivkopi av en DVD, opprettet utelukkende for privat og personlig bruk av eieren av DVDen som den ble laget av. Forbundslovgivningen om opphavsrett forbyder uautorisert reproduksjon, distribusjon eller utstilling av opphavsrettsbeskyttet materiale, hvis det finnes, i arkivkopieringskopien. Videresalg, reproduksjon, distribusjon eller kommersiell utnyttelse av arkivkopieringskopien er strengt forbudt. Vi ber deg om å respektere rettighetene til rettighetshavere.

4. BESKRIVELSE AV ANDRE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER.

- Begrensninger på reverse engineering, dekompilering og demontering.

Du må ikke omvendt konstruere, dekompilere eller demontere objektkodepartiene i PROGRAMVAREPRODUKTET, bortsett fra og bare i den utstrekning at slik aktivitet uttrykkelig er tillatt i henhold til gjeldende lov, uansett denne begrensningen.

- DEKK CD.

Reproduksjonen og distribusjonen av Aiseesoft Software (kun evalueringskopiering) i ulike Cover CDer publisert av tilknyttede magasiner er tillatt. En kopi av magasinet med CD er imidlertid pålagt å bli sendt til Aiseesoft Studio.

- BEGREP

Denne lisensen er gyldig til terminering. Du kan når som helst si opp det ved å ødelegge programvaren, sammen med alle kopier av den. Denne lisensen vil også opphøre hvis du ikke overholder vilkår eller betingelser i denne avtalen. Ved slik oppsigelse godtar du å ødelegge programvaren sammen med alle kopier av den.

INGEN GARANTIER OG BEGRENSNING AV ANSVAR

Informasjon og dokumenter gitt på denne nettsiden er gitt "som de er" uten garanti av noe slag, verken uttrykt eller underforstått, inkludert begrensende garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Aiseesoft bruker rimelig innsats for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på denne nettsiden; den gir imidlertid ingen garantier eller representasjoner med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten. Aiseesoft legger med jevne mellomrom til, endrer, forbedrer eller oppdaterer informasjonen og dokumentene på denne nettsiden uten varsel. Aiseesoft påtar seg intet ansvar eller ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på nettstedet vårt. Din bruk av denne nettsiden er på egen risiko. Under ingen omstendigheter og under ingen juridisk teori skal Aiseesoft, eller noen annen part som er involvert i å lage, produsere eller levere innholdet på denne nettsiden være ansvarlig overfor deg eller noen annen person for indirekte, direkte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader som oppstår fra din tilgang til eller bruk av denne nettsiden.

DIVERSE

1. Aiseesoft tillater ikke at du bruker SOFTWAREPRODUKTET til å gjøre noe som bryter med lokal lov. Hvis du bruker PROGRAMVAREPRODUKTET for å utføre den ulovlige aktiviteten, vil resultatet være på ditt eget ansvar. Hvis du er uenig i dette elementet, vennligst ikke installer og/eller bruk PROGRAMVAREPRODUKTET.

2. Den endelige tolkningen er overlatt til vårt skjønn. Skulle du ha spørsmål angående denne EULA, eller hvis du ønsker å kontakte oss av en eller annen grunn, vennligst skriv til support@aiseesoft.com.