Aiseesoft

End User License Agreement

Denne lisensavtalen er en juridisk bindende avtale mellom lisensinnehaverens sluttbruker ("sluttbruker") og Aiseesoft Studio, utvikleren av programmet ("Aiseesoft"), som regulerer bruken av Aiseesoft-produkter ("programvaren"). Ved å installere programvaren godtar du å være bundet av vilkårene i denne avtalen.

PROGRAMVAREPRODUKTLISENS

PROGRAMVAREN PRODUKTET er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale opphavsrettsavtaler, samt andre lover og traktater om immaterielle rettigheter. PROGRAMVAREN PRODUKTET er lisensiert, ikke solgt, til deg for bruk kun under vilkårene i denne lisensen. Aiseesoft Studio forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg.

1. LISENSGIVELSE

Denne EULA gir deg følgende rettigheter med hensyn til PROGRAMVAREPRODUKTET:
Når du er registrert, gis du en tilbakekallbar, personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å installere og aktivere programvaren på én atskilt datamaskin kun for personlig og ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke distribuere eller gjøre programvaren tilgjengelig over et nettverk der den kan brukes av flere enheter samtidig, eller på noen måte gi programvaren til flere brukere, med mindre du først har kjøpt minst en MULTI-USER-lisens fra Aiseesoft Studio. Å dele denne programvaren med andre personer, eller la andre personer se innholdet i denne programvaren, er i strid med denne lisensen.

2. COPYRIGHT

All tittel og opphavsrett til og til PROGRAMVAREN PRODUKTET (inkludert men ikke begrenset til bilder, fotografier, animasjoner, video, lyd, musikk og tekst som er innlemmet i PROGRAMVAREN PRODUKTET), det medfølgende trykte materialet og eventuelle kopier av PROGRAMVAREN PRODUKTET eies av Aiseesoft Studio. PROGRAMVAREN PRODUKTET er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale traktater. Derfor må du behandle PROGRAMVAREPRODUKTET som alt annet opphavsrettsbeskyttet materiale, og du må ikke fjerne eller skjule eiendomsmerknader, etiketter eller merker fra programvaren.

3. BEGRENSNINGER

Du kan ikke, og du kan ikke tillate andre å (a) reversere konstruere, dekompilere, dekode, dekryptere, demontere eller på noen måte utlede kildekoden fra objektkodedelene i PROGRAMVAREPRODUKTET, bortsett fra og bare i den utstrekning at slike aktivitet er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende lov uansett denne begrensningen; (b) endre, distribuere eller opprette avledede verk av PROGRAMVAREPRODUKTET; (c) kopiere (annet enn en sikkerhetskopi), distribuere, offentlig vise, overføre, selge, leie, leie eller på annen måte utnytte SOFTWAREPRODUKTET.

4. BESKRIVELSE AV ANDRE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER.

- DEKK CD
Reproduksjon og distribusjon av Aiseesoft Studio (kun evalueringseksemplar) i forskjellige cover-CDer utgitt av tilknyttede magasiner er tillatt. Imidlertid må en kopi av magasinet med CD sendes til Aiseesoft Studio.

- BEGREP
Denne lisensen er gyldig til terminering. Du kan når som helst si opp det ved å ødelegge PROGRAMVAREPRODUKTET, sammen med alle kopier av det. Denne lisensen vil også opphøre hvis du ikke overholder vilkår eller betingelser i denne avtalen. Ved slik oppsigelse godtar du å ødelegge PROGRAMVAREPRODUKTET, sammen med alle kopier av det.

BEGRENSET GARANTI

INGEN GARANTIER

Aiseesoft Studio fraskriver seg uttrykkelig enhver garanti for SOFTWAREPRODUKTET. PROGRAMVAREN PRODUKTET og all relatert dokumentasjon leveres "som den er" uten garanti av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert, uten begrensning, underforståtte garantier eller salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse. Hele risikoen som oppstår ved bruk eller ytelse av PROGRAMVAREPRODUKTET forblir hos deg.

UGYLDIGHET

I tilfelle at noen bestemmelse i denne avtalen erklæres ugyldig eller ugyldig ved vedtatt eller rettslig avgjørelse, er partene enige om at alle andre bestemmelser som ikke erklæres ugyldige eller ugyldige, forblir i full kraft og virkning.

INGEN ANSVAR FOR SKADE

Aiseesoft Studio eller dets leverandører skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for noen som helst skader (inkludert, uten begrensning, skader for tap av forretningsfortjeneste, forretningsavbrudd, tap av forretningsinformasjon eller andre økonomiske tap) som oppstår som følge av bruk av eller manglende evne. å bruke dette Aiseesoft-produktet, selv om Aiseesoft Studio har blitt informert om muligheten for slike skader.

DIVERSE

1. Aiseesoft Studio tillater ikke at du bruker SOFTWAREPRODUKTET til å gjøre noe som bryter med lokal lov. Hvis du bruker PROGRAMVAREPRODUKTET for å utføre den ulovlige aktiviteten, vil resultatet være på ditt eget ansvar. Hvis du er uenig i dette elementet, vennligst ikke installer og/eller bruk PROGRAMVAREPRODUKTET.

2. Den endelige tolkningen er overlatt til vårt skjønn. Skulle du ha spørsmål angående denne lisensavtalen, eller hvis du ønsker å kontakte Aiseesoft Studio av en eller annen grunn, vennligst skriv til support@aiseesoft.com.

ANDRE VILKÅR

Aiseesoft Studio har rett til å endre denne avtalen uten varsel, i henhold til endring av relatert lov, forskrift og forretningsstrategi. Den endrede versjonen vil bli utgitt på vår side. Hvis du er uenig i noen vilkår i denne avtalen, vennligst avslutte bruken av PROGRAMVAREPRODUKTET; din fortsatte bruk anses å akseptere denne avtalen.

Aiseesoft Studio har makt til å foreta den endelige tolkningen og revisjonen av denne avtalen i den maksimale utstrekning loven tillater.